Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Firma „CJ Blok”  Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. 
realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie „CJ Blok” Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych” nr RPPK.01.04.01-18-1213/16-00
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
(Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,
Typ projektu: 1 Rozwój MŚP)”
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Celem realizowanego projektu nr RPPK.01.04.01-18-1213/16-00 jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w spółce CJ Blok poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków prelitokeramzytowych, które będą wykorzystywane do budowy kominów i ścian w budownictwie zorientowanym na redukcję strat ciepła oraz zużycia energii. Innowacyjne pustaki perlitokeramzytowe, ze względu na unikalne parametry techniczne, stanowią nowość na europejskim rynku systemów kominowych i elementów ściennych. Niespotykane dotąd cechy i właściwości wyrobów perlitokeramzytowych determinują ich stosowanie w obszarze proekologicznego budownictwa obiektów energooszczędnych.
Projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego w zakładzie produkcyjnym Fabryki Elementów Budowlanych „CJ Blok” Sp. z o.o., usytuowanym w miejscowości Rudna Mała k/ Rzeszowa nr 42 A w gminie Głogów Małopolski, kod pocztowy 36-060.

W ramach realizowanego projektu zostanie zakupiona kompletna linia technologiczna do produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 4 zadania:

  1. Zakup wyposażenia betoniarni
  2. Zakup maszyny wibroprasującej wraz z wyposażeniem dodatkowym
  3. Zakup pozostałych urządzeń linii technologicznej
  4. Zakup blatów produkcyjnych

W wyniku realizacji projektu spółka CJ Blok:

wdroży wyniki prac B+R w zakresie produkcji innowacyjnych wyrobów perlitokeramzytowych;
wprowadzi do oferty handlowej 4 innowacyjne pustaki, w tym: 3 kominowe i 1 ścienny
zwiększy zatrudnienie o 5 etatów

Wartość ogółem projektu:  12 167 677,41 PLN
Wydatki kwalifikowalne:    9 892 420,65 PLN
Wkład UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 440 831,34 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2017 z dnia 30.06.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2017 z dnia 05.07.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/07/2017 z dnia 14.07.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017 z dnia 10.08.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017 z dnia 17.10.2017 r.

Nasza Oferta