...  |  Oferta  |  Systemy kominowe

Systemy kominowe

Od 2006 roku firma CJ Blok® zaopatruje polski rynek budowlany w systemy kominowe, składające się z pustaków keramzytobetonowych, wkładów do odprowadzania produktów spalania i akcesoriów, stanowiących uzupełnienie systemu. Techniczny rozwój systemów kominowych podyktowany jest rosnącymi oczekiwaniami klientów w zakresie racjonalnego zużycia energii oraz ochrony środowiska. Konieczność dostosowania produktów kominowych do wymagań potencjalnych odbiorców oraz obowiązujących zharmonizowanych norm UE, przyczyniła się do stworzenia nowych ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań, a jednocześnie zintegrowanych ze stosowaną kombinacją kocioł-komin, np. eksploatacji przy nadciśnieniu i eksploatacji przy kondensacji pary wodnej ze skroplin.

Kompletny system kominowy CJ Blok® jest montowany z użyciem kompatybilnych części komina, określonych i dostarczanych przez firmę CJ Blok®, na który to system jest udzielana stosowna gwarancja wynosząca średnio 30 lat.

System kominowy CJ Blok® składa się z następujących elementów:
- obudowy zewnętrznej komina, wykonanej z pustaków keramzytobetonowych lekkich CJ Blok® o gęstości 850 kg/m3 i wysokiej odporności ogniowej, sklasyfikowanych wg normy EN 12446:2011 T600 (N) G20 Mi.
- obudowy zewnętrznej komina, wykonanej z pustaków perlitokeramzytowycch ENERGO CJ Blok® o gęstości 650 kg/m3 i wysokiej odporności ogniowej, sklasyfikowanych wg normy EN 12446:2011 T600 (N) G20 Mn.
- wkładu wewnętrznego: ceramicznego, wytwarzanego przez czeską firmę P-D Refractories a.s.
- wkładu wewnętrznego: metalowego, polskiego producenta Kominus Polska Sp. z o.o.
- wkładu wewnętrznego: polipropylenu sieciowanego dostarczanego przez ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.
- akcesoriów uzupełniających: drzwiczek, kratek, daszków firmy Kominus Polska Sp. z o.o.
- wewnętrznego ocieplenia: otuliny prasowanej do systemów kominowych ceramicznych z otwartą komorą spalania, produkowanej przez firmę Akurat Izolacje Sp. z o.o. lub zamiennie opasek dystansowych
firmy Kominus Polska Sp. z o.o., wykorzystywanych do kotłów z zamkniętą komorą spalania.

W ofercie handlowej firmy CJ Blok® przedstawiamy systemy spełniające najwyższe wymogi, sklasyfikowane według rodzaju kotła i zastosowanego paliwa oraz przewody wentylacyjne stosowane
pojedynczo lub kompatybilnie z systemami kominowymi.
Systemy kominowe CJ BLOK®
Elementy systemów kominowych
Zakończenia dla systemów kominowych CJ BLOK®
Nasza Oferta