Historia spółki

Lata 90.


Korzenie firmy CJ Blok® sięgają początku lat 90., kiedy to w Polsce następował stopniowy rozkwit branży budowlanej, głównie za sprawą inwestorów zagranicznych. W 1992 roku obecny prezes firmy Czesław Chrzanowski założył w Warszawie przedsiębiorstwo budowlane, które stało się impulsem do dalszych inwestycji. Doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych, przełożone na grunt Polski, zaowocowały wytwarzaniem produktów w nowoczesnej technologii. Rezultatem tego było pojawienie się na naszym rynku, nowych, innowacyjnych wyrobów betonowych, które miały istotny wpływ na zmianę wizerunku polskich miast i osiedli. Postępujący wzrost gospodarczy skłonił prezesa do zainwestowania w regionie południowo-wschodniej Polski. 
 
  


Lata 2001-2005 


W 2001 roku nastąpiło przystosowanie działki usytuowanej w Rudnej Małej pod działalność gospodarczą. Rok 2002 był rokiem powołania spółki „CJ Blok” Fabryka Elementów Budowlanych oraz rozpoczęciem budowy hali produkcyjnej. W 2003 roku rozpoczęto montaż amerykańskiej linii technologicznej Columbia służącej do produkcji wyrobów wibroprasowanych. W pierwszych latach powstania firmy głównym  profilem jej działalności była produkcja pustaków konstrukcyjnych, bloczków fundamentowych oraz kostki brukowej. W kolejnym roku wdrożono amerykańską technologię produkcji wyrobów elewacyjnych łupanych, poddawanych obróbce tzw. łupania. Rok 2005 zaowocował wprowadzeniem do produkcji keramzytu, jednego z najzdrowszych materiałów budowlanych o znakomitych parametrach termoizolacyjnych, co umożliwiło rozwinięcie dwóch grup wyrobów: kominowych oraz ściennych.


Lata 2006-2010


Ogromne zapotrzebowanie na ekologiczne wyroby keramzytowe, w tym produkty kominowe, zachęciło firmę do rozszerzenia działalności i nawiązania współpracy w 2006 roku z czeskim przedsiębiorstwem P-D REFRACTORIES CZ a.s., wytwarzającym ceramiczne wkłady kominowe. W ramach podjętej współpracy opracowano i wprowadzono na polski rynek kompletny system kominowy CJ Blok®. Błyskawiczne zwiększenie popytu na wyroby budowlane zachęciło firmę do zakupu nowej linii technologicznej REKERS oraz wyposażenia dodatkowego. W roku 2007 nastąpiła przebudowa hali pod montaż nowej linii produkcyjnej. Ponadto zainstalowano nowy węzeł betoniarski oraz w pełni zautomatyzowaną owijarkę do palet. Dzięki współpracy z Centrum Technologicznym przy Politechnice Rzeszowskiej (CTB) oraz czeskim Instytutem Techniki i Badań Budowlanych (TZÚS Praha, s.p) wyroby CJ Blok® uzyskały atesty oraz certyfikaty potwierdzające zgodność parametrów technicznych produktów z normami unijnymi. W tym samym czasie przeprowadzono Zakładową Kontrolę Produkcji oraz wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001. W 2009 roku firma CJ Blok® przy współpracy z jednostką badawczą TZÚS Praha, s.p oraz czeskim dostawcą wkładów ceramicznych, opracowała i rozpoczęła sprzedaż powietrzno-spalinowego systemu kominowego CJ Blok® TURBO do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Dodatkowo opracowana została technologia szlifowania elementów elewacyjnych, co umożliwiło uzyskanie nowej grupy wyrobów. Na przełomie 2009-2010 roku powstał nowy biurowiec siedziby firmy CJ Blok®, w którym znajduje się obecny dział obsługi klienta. 


Lata 2011-2015


Działania w tych latach zaowocowały podpisaniem szeregu umów ze strategicznymi firmami, dzięki którym udało nam się umocnić swoją pozycję na rynku budowlanym. W roku 2011 fabryka CJ Blok® w ramach umowy z firmą RECTOR wprowadziła na rynek nowe pustaki betonowe stropowe oraz nawiązała współpracę z producentem metalowych wkładów kominowych, firmą Kominus Polska Sp. z o.o.. Wynikiem tej współpracy było zaprojektowanie i wprowadzenie w 2012 roku systemów kominowych CJ Blok-SKM z metalowym wkładem przystosowanych do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Przełomowym osiągnięciem Spółki było opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego perlitobetonowego produktu, wytwarzanego metodą wibroprasowania, który objęto ochroną patentową. W 2015 roku firma CJ Blok® uzyskała od Urzędu Patentowego RP dokument patentowy na wynalazek pt.”Prefabrykat perlitobetonowy i sposób wytwarzania prefabrykatu perlitobetonowego”.

Znaczącym przedsięwzięciem było powołanie w 2013 roku na obszarze Republiki Czeskiej oddziału F.E.B. CJ Blok® w miejscowości Svitavy, co przyczyniło się do zwiększenia rynku sprzedażowego i promowania marki CJ Blok®, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. W 2014 roku Spółka zaangażowała się w projekt realizowany przez biuro projektowe Optem Sp. z o.o., dotyczący opracowania innowacyjnego systemu murów oporowych z gruntu zbrojonego o nazwie „optemBLOK”, mających zastosowanie w budownictwie - w inżynierii komunikacyjnej. W roku kolejnym CJ Blok® stworzył kompleksowy system budowy „domu od podstaw” przy zastosowaniu  produktów ekologicznych. W 2015 roku spółka CJ Blok®, w zakresie wznoszenia ekologicznych budynków niskoenergetycznych, rozwinęła dotychczasowy system budowy „domu od podstaw”, tworząc nowoczesny system ENERGO building, obejmujący dwie grupy produktów: ENERGO ściany i ENERGO kominy, które charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi, termicznymi i akustycznymi. 

Lata te to nie tylko rozwój lokalny, ale i terytorialny, obejmujący inny obszar geograficzny Polski. W województwie śląskim w Rybarzowicach k. Bielska-Białej został otwarty firmowy skład fabryczny CJ Blok® prowadzony przez firmę SAMKOM (https://samkom.com.pl/), a w województwie dolnośląskim w Laskowicach k. Wrocławia skład prowadzony przez firmę ANKARO (http://ankaro.eu/). Dywersyfikacja kanałów dystrybucji umożliwiła pozyskanie nowych odbiorców w Polsce południowej i południowo-zachodniej, a tym samym umocnienie produktów marki CJ Blok®. 


Lata 2016-2020 


Lata 2016-2020 owocowały w technologiczny rozwój firmy. Umocnienie zarówno na rynku polskim, jak i unijnym produktów CJ Blok® z grupy ENERGO skłoniło zarząd do inwestycji w nowoczesną linię produkcyjną, spełniającą wymagania technologii wytwarzania innowacyjnych i ekologicznych wyrobów. W 2016 roku Spółka uczestniczyła w projekcie „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie „CJ Blok” Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych pustaków perlitokeramzytowych” dofinansowanym ze środków unijnych. W 2017 roku otrzymała pozytywną ocenę projektu i mogła rozpocząć realizację wyżej wymienionych działań. W pierwszym półroczu 2018 roku został uruchomiony nowoczesny ciąg technologiczny, składający się z maszyny do produkcji wyrobów ENERGO firmy COLUMBIA MACHINE, INC i systemu transportowo-pakującego firmy REKERS. W maszynie Columbia wykorzystano nowoczesny system miękkiego wibroprasowania CVT - COLUMBIA VIBRATION TECHNOLOGY, a w systemach pakujących metodę odzyskiwania energii opracowaną przez firmę REKERS. Na przełomie 2018/2019 roku firma podpisała umowę o współpracy z czeską firmą ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. w celu stworzenia nowego systemu kominowego ENERGO-PLAST. Efektem wspólnego przedsięwzięcia było wdrożenie do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej w 2019 roku nowoczesnego systemu do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych. Ta inicjatywa wzmocniła zarówno naszą pozycję, jak i naszego oddziału w Republice Czeskiej oraz partnera ALMEVA EAST EUROPE na rynku systemów kominowych. 

Rok 2020 rozpoczął się realizacją pomysłu w zakresie przystosowania termoizolacyjności elementów ściennych ENERGO do wymogów unijnych w 2021 roku. Razem z firmą LAFARGE CEMENT podjęliśmy działania mające na celu zwiększenie oporu cieplnego elementów ENERGO poprzez wprowadzenie w ich wnętrze ekologicznego wypełniacza mineralnego podnoszącego ich termoizolacyjność. To nowatorskie rozwiązanie pozwoli nam na zwiększenie rynków zbytu, biorąc pod uwagę zarówno cechy ekologiczne, jak i ekonomiczne. 

Obecnie firma koncentruje się na bieżącej działalności w zakresie produkcji i sprzedaży:

 - systemów kominowych

 - systemów kominowych ENERGO 

 - elementów konstrukcyjnych i fundamentowych 

 - elementów ściennych keramzytobetonowych

 - elementów ściennych perlitokeramzytowych

 - elementów ściennych ENERGO

 - elementów elewacyjnych 

 - elementów drogowych i chodnikowych 


Rok 2020 - Pandemia COVID-19 


Z powodu globalnej epidemii wirusa COVID-19 przełom pierwszego i drugiego kwartału 2020 roku rozpoczął się dla branży budowlanej wielkim wyzwaniem. Ogólne zagrożenie spowodowało zmiany w sposobie działania i zarządzania firmami produkcyjnymi. Objęło to również naszą firmę CJ Blok®, która musiała dostosować się do obostrzeń wynikających z zaistniałej sytuacji. W związku z tym wprowadziliśmy szereg zmian, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, klientom oraz firmom z nami współpracującym. Pomimo trwającej pandemii w sposób racjonalny staramy się realizować nasze założenia, cele, obsługę oraz efektywną współpracę z naszymi klientami i partnerami. 


Nasza Oferta