DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY 1.5 POPW

Dotacja
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla CJ Blok Fabryka Elementów Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Program operacyjny: POPW.00.00.00. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: POPW.01.05.00. Dotacja na kapitał obrotowy

Nazwa Beneficjenta: CJ Blok Fabryka Elementów Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnej Małej nr 42A, gmina Głogów Małopolski (kod pocztowy 36-060)

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834) przy ulicy Pańskiej 81/83

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa 
Projekt dotyczy wsparcia Beneficjenta w zakresie zapewnienia płynności finansowej i prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek pandemii COVID-19. W wyniku realizacji projektu Beneficjent będzie prowadzić działalność gospodarczą w okresie na jaki udzielona jest dotacja. 

Miejsce realizacji projektu: Rudna Mała k/ Rzeszowa nr 42 A w gminie Głogów Małopolski, kod pocztowy 36-060, województwo podkarpackie.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu Beneficjent będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy tj. od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Wartość ogółem projektu248 573,04 PLN

Wydatki kwalifikowalne:     248 573,04 PLN

Wkład UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 248 573,04 PLN

Nasza Oferta